Big Buddha Phuket Phuket, Thailand

Soi Yot Sane 1 Karon Mueang Phuket, 83100 Phuket

  •  Array Array
  •  Array Array